Borger- og pårørendesamarbejde

Botilbuddet Gudenåvej lægger vægt på, at den enkelte borger har størst mulig indflydelse på eget liv. Dette sker løbende via samtaler med den enkelte borger.

Det prioriteres højt, at der er et velfungerende samarbejde med pårørende. Pårørende er altid velkomne på Botilbuddet Gudenåvej.

Der afholdes fælles arrangement med pårørende på Botilbuddet Gudenåvej.

Indenfor Socialområdet i Viborg Kommune har man politisk besluttet, at der skal oprettes borger og/eller pårørenderåd. Der er valgt repræsentanter for borgerne på alle boenheder, og disse mødes 4-6 gange om året samt to gange årligt med Socialudvalget. Find mere information og referater via linket her.

 

Sidst opdateret: 11.08.2018